Nghiên cứu sử dụng sợi PVA và sợi BAZAN trong sản xuất tấm phẳng xi măng-sợi

Nguyễn Văn Huynh, Trịnh Minh Đạt, Ninh Xuân Thắng, Nguyễn Quý An

Tóm tắt
Tấm xi măng-sợi được chế tạo từ các nguyên liệu chính là xi măng Poóclăng hỗn hợp, bột giấy, phụ gia khoáng hoạt tính meta caolanh và sợi PVA hoặc sợi bazan trên hệ thống thiết bị thí nghiệm tạo mẫu tấm phẳng xi măng-sợi theo mô hình công nghệ Hatschek. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã lựa chọn được cấp phối chế tạo tấm xi măng-sợi có cường độ chịu uốn là cao nhất đạt đến 12 MPa. Bằng phương pháp thử cường độ chịu uốn và phân tích cấu trúc hình thái học bề mặt đã chỉ ra sự khác biệt về biến
dạng khi uốn và vùng chuyển tiếp giữa sợi và nền của composite xi măng-sợi PVA và composite xi măng-sợi bazan.
 
Từ khóa: Sợi PVA, sợi bazan, composite xi măng-sợi, công nghệ Hatschek.
 
Abstract
Fiber-cement sheets are made from the main materials of blend portland cement, pulp-craft, highly activity puzzolanic additivemetakaolin, PVA fibers or basalt fibers on a laboratory equipment system for making the specimens. The equipment is modeled the
Hatschek technology. The results of research in the laboratory have selected the ratio of PVA fibers, basalt fibers, metakaolin mineral
additives, pulp-craft to receive the maximum bending strengths of the cement-fiber sheets at 12 MPa. The flexural strength and
analyzing the surface morphology showed differences in flexural deformation, as well as the transition zone between the fibers and the
matrix of cement-PVA fiber and cement-basalt fiber composites.


Keywords: PVA fiber, basalt fiber, composite cement-fiber, Hatschek process.

 
>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.
 
Trân trọng.