Những rủi ro kỹ thuật nhà thầu thi công thường gặp khi thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom-up

Cù Huy Tình

Tóm tắt:

Việc thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom-up thường gặp nhiều rủi ro về mặt kỹ thuật. Những rủi ro kỹ thuật này làm ảnh hưởng đến công trình lân cận, kéo dài tiến độ, giảm chất lượng công trình, gây mất an toàn và tăng giá thành xây dựng. Bài báo phân tích các nguyên nhân rủi ro và đề xuất một số lưu ý nhằm hạn chế rủi ro với các Nhà thầu khi thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom-up.

Từ khóa: Thi công tầng hầm, phương pháp Bottom-up


Abstract:


As executing basement with the Bottom-up construction method, contractors often get risks affecting progress, quality and construction cost. This article analyzes reasons for risks and gives some experiences to reduce risks for contractors using Bottom-Up construction method in executing basement.

Keywords: Technical risks, Bottom-up construction method