Thi công tôn nền sử dụng hệ cốp pha nhựa dùng một lần

Lê Hồng Dương

Tóm tắt

Hiện nay, nhu cầu tôn nền ở các dự án tại Việt Nam rất phố biến. Tuy nhiên, việc sử dụng các vật liệu như cát, bê tông bọt, xỉ than để tôn nền vẫn còn nhiều nhược điểm: tải trọng lớn, chịu tải kém, dễ nứt vỡ…khiến các chủ đầu tư gặp khó khăn để lựa chọn phương án phù hợp. Bởi vậy, sử dụng hệ cốp pha nhựa sử dụng một lần là biện pháp cần nghiên cứu và ứng dụng.

Từ khóa: Formwork, Disposable formwork, DFW, Raised floor


Abstract

Nowaday, The demand of raised floor in Viet Nam’s projects is very popular. However, Using materials such as: sand, foam concrete, coal slag still has many disadvantages: high load, low capacity, easy to crack..makes difficulty for investor to choose suitable plan. Therefore, Using disposable formwork is a method that needs to research and application

Keyword: Formwork, Disposable formwork, DFW, Raised floor

 

Trân trọng.