THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGCác hoạt động

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Viện Vật liệu xây dựng thông báo lùi thời gian khai giảng lớp “Đào tạo thí nghiệm, kiểm định về…