Tạp chí số 04 Tập 12 Năm 2022

Xuất bản tháng 08/2022

Mục lục

Bài báo khoa học

1. Đánh giá sức chịu tải của cọc mảnh tiết diện nhỏ

Phạm Hữu Hà Giang, Lê Hải Trí, Trần Nhật Lâm, Lê Nông

2. Đánh giá cường độ chịu nén của cọc xi măng đất được chế tạo trong phòng thí nghiệm và hiện trường

Phạm Hữu Hà Giang, Lê Hải Trí, Trần Trang Nhất, Hoàng Vĩ Minh, Phạm Anh Du

3. Ứng dụng mô hình hóa toán học với học phần vẽ kỹ thuật

Vũ Hữu Tuyên

4. Phân tích sức chịu tải nhổ của tấm neo trong nền sét không đồng nhất không đẳng hướng bằng mô hình NGI-ADP

Lại Văn Quí,  Nguyễn Đăng Khoa, Dương Nhật Tân, Đặng Hoàng Long, Nguyễn Việt Anh Khoa

5. Kinh nghiệm và giải pháp đấu nối mạng lưới cống gom nước thải hộ gia đình

Nguyễn Thanh Phong

6. Phân tích ổn định mái dốc trên nền hai lớp đất theo phương pháp cân bằng giới hạn và phương pháp phần tử hữu hạn

Đoàn Tấn Thi

7. Xác định hệ số tổn thất thủy lực tại hố ga của tuyến cống thoát nước mưa

Nguyễn Thành Mậu

8. Những vấn đề tồn tại và đề xuất những giải pháp cho công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật ( VP QPPL) liên quan đến lĩnh vực Nhà ở Xã hội

Trần Quang Khải

9. Hiệu quả của phương pháp gia cố nền đất bằng gia tải nén trước kết hợp bấc thấm

Tạ Văn Phấn

Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ

10. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nguồn lực trong ngành xây dựng Việt Nam

Hoa Văn Mánh, Đỗ Tiến Sỹ, Đặng Ngọc Châu

11. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đài cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hoàng Công Vũ, Nguyễn Tấn Dũng

12. Ứng dụng phần mềm Microsoft Project trong lập tiến độ thi công xây dựng

Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Lê Thanh Tùng, Lê Thanh Luận, Nguyễn Như Ý, Phạm Gia Huy, Trần Thanh Tùng