THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ICCEA 2022Thông báo

THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ICCEA 2022

Hội nghị khoa học quốc tế về Xây dựng và Kiến trúc lần thứ 5, năm 2022 (ICCEA 2022) sẽ…

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNGThông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG

Tạp chí Vật liệu và Xây dựng là cơ quan báo chí trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng, Bộ…

VIBM: CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGThông báo

VIBM: CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) về việc đào tạo thí nghiệm viên,…

Thông báo Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam”Thông báo

Thông báo Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam”

Ngày 19/02/2022 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi…

Hội thảo “Sử dụng tro, xỉ trong sản xuất vật liệu xây dựng – Cơ hội và thách thức”

Ngày 28/12/2021 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Sử dụng tro, xỉ trong…

Thông báo tham dự Hội thảo chuyên đề “Máy xây dựng”Thông báo

Thông báo tham dự Hội thảo chuyên đề “Máy xây dựng”

Ngày 18/12/2021 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng được bảo trợ bởi Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ…

Hội thảo Khoa học thường niên năm 2021 – Lĩnh vực Vật liệu và Xây dựng (Annual Science Conference on Materials and Construction – ASCMC 2021)Thông báo

Hội thảo Khoa học thường niên năm 2021 – Lĩnh vực Vật liệu và Xây dựng (Annual Science Conference on Materials and Construction – ASCMC 2021)

Nhân dịp kỷ niệm 52 năm (04/11/1969 – 04/11/2021) ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), VIBM tổ…