Thông báo Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam”Thông báo

Thông báo Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam”

Ngày 19/02/2022 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi…