VIBM: CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGThông báo

VIBM: CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) về việc đào tạo thí nghiệm viên,…

Thông báo Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam”Thông báo

Thông báo Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam”

Ngày 19/02/2022 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi…