THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG

Tạp chí Vật liệu và Xây dựng là cơ quan báo chí trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng gồm bản tiếng Việt (ISSN 1859-381X) xuất bản 6 kỳ/năm, và bản tiếng Anh (Journal of Materials and Construction, ISSN 2734-9438), xuất bản 2 kỳ/năm. Tạp chí xuất bản song song bằng 2 hình thức: tạp chí trực tuyến (tại website jomc.vn) và tạp chí in. Hàng năm, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá và công nhận là tạp chí khoa học được tính điểm.

Tạp chí Vật liệu và Xây dựng có nội dung đa dạng trong nhiều lĩnh vực và là kênh thông tin uy tín về các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như những hoạt động khoa học công nghệ, định hướng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển, phục vụ công tác quản lý của ngành Xây dựng. Các lĩnh vực đăng tải trên Tạp chí bao gồm: vật liệu xây dựng, thiết kế, kết cấu, công nghệ xây dựng, cơ khí xây dựng, kinh tế xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị và nông thôn, nhà ở, tiết kiệm năng lượng và môi trường.

Chuẩn bị cho công tác xuất bản năm 2022, Tạp chí Vật liệu và Xây dựng trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các trường đại học và viện nghiên cứu gửi bài viết bản Tiếng Việt và Tiếng Anh cho Tạp chí. Bài viết gửi đăng trên Tạp chí được đánh giá thông qua quy trình phản biện độc lập, khách quan. Các bài viết được lựa chọn đăng tải đều gắn mã số định danh quốc tế DOI và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc tế: Google Scholar. Crossref, BASE, WorldCat.

Để gia nhập hệ thống cộng tác viên, gửi bài và phản biện bài viết, Quý Cộng tác viên vui lòng đăng ký tài khoản và gửi bài trực tuyến tại địa chỉ: http://jomc.vn. Thể lệ, qui trình gửi bài, hướng dẫn trình bày bài báo được đăng tải trên website http://jomc.vn.

Rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các nhà khoa học, các chuyên gia và các đối tác trong thời gian tới!

Trân trọng!

Tổng Biên tập
TS. Lưu Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng.