THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ICCEA 2022Thông báo

THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ICCEA 2022

Hội nghị khoa học quốc tế về Xây dựng và Kiến trúc lần thứ 5, năm 2022 (ICCEA 2022) sẽ…

Tạp chí số 04 Tập 12 Năm 2022Tin chuyên ngành

Tạp chí số 04 Tập 12 Năm 2022

Xuất bản tháng 08/2022 Mục lục Bài báo khoa học 1. Đánh giá sức chịu tải của cọc mảnh tiết…

Tạp chí số 03 Tập 12 Năm 2022Tin chuyên ngành

Tạp chí số 03 Tập 12 Năm 2022

Mục lục 1. Đánh giá hệ số hiệu quả của tro bay đến cường độ nén theo thời gian của…

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGCác hoạt động

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Viện Vật liệu xây dựng thông báo lùi thời gian khai giảng lớp “Đào tạo thí nghiệm, kiểm định về…

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNGThông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG

Tạp chí Vật liệu và Xây dựng là cơ quan báo chí trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng, Bộ…

VIBM: CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGThông báo

VIBM: CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) về việc đào tạo thí nghiệm viên,…

Thông báo Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam”Thông báo

Thông báo Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam”

Ngày 19/02/2022 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Công nghệ UHPC – Lợi…

Hội thảo “Sử dụng tro, xỉ trong sản xuất vật liệu xây dựng – Cơ hội và thách thức”

Ngày 28/12/2021 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Sử dụng tro, xỉ trong…

Tạp chí số 6 năm 2021Tin chuyên ngành

Tạp chí số 6 năm 2021

Mục lục   1. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông in 3DVũ Văn Linh, Lê…