THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ICCEA 2022

Hội nghị khoa học quốc tế về Xây dựng và Kiến trúc lần thứ 5, năm 2022 (ICCEA 2022) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16/12/2022 đến ngày 18/12/2022.

Hội nghị do Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đồng bảo trợ và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật:

– Innovationtion Center For Engineering Education.

– Harbin Institute Of Technology.

– Fuzhou University.

– Universiti Teknologi Mara.

– The Samarkand State Architektural And Civil Engineering Institute.

Hội nghị quốc tế về Xây dựng và Kiến trúc ICCEA là hội nghị thường niên, được tổ chức từ năm 2018 với mục đích giới thiệu những tiến bộ toàn cầu trong lĩnh vực xây dựng công trình biển; phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng xanh; kiến trúc; khai thác và bảo tồn bền vững; cải tạo, tái sử dụng tài nguyên đất; phân tích và giám sát môi trường.

ICCEA 2022 tập trung vào các chủ đề:

– Quy hoạch và Kiến trúc.

– Hệ thống thông tin địa lý.

– Kết cấu xây dựng an toàn và phòng chống thảm hoạ.

– Xây dựng và vật liệu xây dựng.

– Xây dựng cầu và công trình ngầm.

– Xây dựng và nguồn năng lượng tái tạo.

– Nhà cao tầng và công trình lớn.

– Xây dựng công trình thuỷ lợi và thuỷ điện.

– Xây dựng công trình giao thông.

– Công nghệ tiên tiến trong kết cấu xây dựng.

– Cải tạo đô thị và phát triển bền vững.

Các diễn giả chính:

– GS. Thomas Kang – Trường đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc

– PGS.TS. Lê Trung Thành – Viện Vật liệu xây dựng, Việt Nam

– GS. Masahiro Inoue, Trường đại học Keio, Nhật Bản

– Ông Đoàn Thanh Hà – H&P Architects, HPA, Việt Nam

Các bài viết được chấp nhận và trình bày tại Hội nghị sẽ được Springer đăng tải trong Lecture Notes in Civil Engineering (LNCE), sau đó được gửi và thẩm định trên Ei Compendex và Scopus Index.

Chương trình dự kiến:

Các mốc thời gian:

Hạn nộp bài: ngày 25/09/2022

(thông báo kết quả xét duyệt bài ngày 15/10/2022)

Hạn đăng ký tham dự: 30 tháng 10 năm 2022

Thông tin chi tiết về Hội nghị Quốc tế Xây dựng và Kiến trúc lần thứ 5, năm 2022 (ICCEA 2022) đăng tải tại http://www.iccea.org/index.html

Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ iccea@zhconf.ac.cn