Thông báo tham dự Hội thảo chuyên đề “Máy xây dựng”Thông báo

Thông báo tham dự Hội thảo chuyên đề “Máy xây dựng”

Ngày 18/12/2021 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng được bảo trợ bởi Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ…