Hội thảo “Sử dụng tro, xỉ trong sản xuất vật liệu xây dựng – Cơ hội và thách thức”

Ngày 28/12/2021 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Sử dụng tro, xỉ trong…

Tạp chí số 6 năm 2021Tin chuyên ngành

Tạp chí số 6 năm 2021

Mục lục   1. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông in 3DVũ Văn Linh, Lê…

Thông báo tham dự Hội thảo chuyên đề “Máy xây dựng”Thông báo

Thông báo tham dự Hội thảo chuyên đề “Máy xây dựng”

Ngày 18/12/2021 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng được bảo trợ bởi Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ…