VIBM: Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến “Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu về bê tông chất lượng siêu cao – UHPC ở Châu Á”

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM sẽ có bài thuyết trình tại Hội thảo trực tuyến ACF lần thứ nhất “Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu về bê tông chất lượng siêu cao – UHPC ở Châu Á” do Liên đoàn Bê tông Châu Á (ACF) và GECE thuộc Đại học Quốc gia Seoul tổ chức.

Để đăng ký tham gia Hội thảo, vui lòng truy cập: https://forms.gle/PnqPCKc3mpwBtskb7

Quý vị có thể xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Chúng tôi rất mong được chào đón các Quý vị tại Hội thảo trực tuyến ACF lần thứ nhất “Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu về bê tông chất lượng siêu cao – UHPC ở Châu Á”.